Tiến độ FLC Quảng Bình cập nhật mới nhất từ CĐT

  1. CLUBHOUSE:
HIỆN TRẠNG THI CÔNG TIẾN ĐỘ PHÊ DUYỆT NGÀY HOÀN THÀNH DỰ KIẾN
1. KẾT CẤU:

– Đã thi công xong kết cấu chính.

– Đang thi công Ramp dốc, thang sảnh.

 Tiến độ thi công phần thô ngày 30.4 Ngày hoàn thành dư kiến:

– Thang bộ ngày 16/4

– Mái thang bộ và thang nâng hàng ngày 30/4

2. HOÀN THIỆN:

– Tường tầng 1: đã xây 80%.Chưa trát.

– Tường tầng 2: đã xây 30%.Chưa trát.

– Ốp lát, sơn bả, trần thạch cao: Chưa thi công.

Tiến độ thi công

– Xây trát tầng 1 ngày 23.4

– Xây trát tầng 2 ngày 10.5

– Xây trát, chống thấm, lát mái tầng áp mái ngày 10.6

– Trát hoàn thiện ngoài nhà ngày 30.5

Ngày hoàn thành dự kiến:

– Xây trát tầng 1 ngày 30/4

– Xây trát tầng 2 ngày 10/5

– Xây trát, chống thấm, lát mái tầng áp mái ngày 10/6

– Trát hoàn thiện ngoài nhà ngày 30/5

3. M&E:

Đang thi công thoát nước: Được 40%.

Đang thi công đục tường hệ thống điện nặng: Được 30%.

Các hạng mục: Điện nặng, điện nhẹ, điều hòa thông gió, phòng cháy chữa cháy chưa thi công

– Tiến độ dư kiến 20/06 – Ngày hoàn thành dự kiến 30/6
4. NỘI THẤT:

Chưa thi công.

– Tiến độ dư kiến 20/06 – Ngày hoàn thành dự kiến 30/6
5. HẠ TẦNG CẢNH QUAN:

Chưa thi công: Đã đủ điều kiện thi công nhưng chưa có thiết kế.

– Tiến độ dự kiến 30/06 Ngày hoàn thành dự kiến 30.6
Ảnh hiện trường:

  1. MAINTENANCE:
 HIỆN TRẠNG THI CÔNG  TIẾN ĐỘ PHÊ DUYỆT NGÀY HOÀN THÀNH DỰ KIẾN
1. KẾT CẤU:

– Thi công phần thô ( Móng, cột, nền): Đạt 80%.

– Phần kết cấu mái: Chưa thi công.

– Tiến độ phần kết câu thô dư kiến 30/04

– Tiến độ phần kết câu mái dư kiến 22/05

– Ngày hoàn thành kêt cấu thô dự kiến 30/4
2. HOÀN THIỆN:

– Đang thi công xây tường: Được 20%.

– Ốp lát, sơn bả, trần thạch cao: Chưa thi công.

– Tiến độ dư kiến 30/06 – Ngày hoàn thành dự kiến 30.6
3. M&E:

– Chưa thi công.

– Tiến độ dư kiến 30/06 – Ngày hoàn thành dự kiến 30.6
4. NỘI THẤT:

– Chưa thi công.

– Tiến độ dư kiến 30/06 – Ngày hoàn thành dự kiến 30.6
5. HẠ TẦNG CẢNH QUAN:

– Chưa thi công.

– Tiến độ dư kiến 30/06 – Ngày hoàn thành dự kiến 30.6

Ảnh hiện trường:

 

  1. HẠ TẦNG TUYẾN 1:
 HIỆN TRẠNG THI CÔNG TIẾN ĐỘ PHÊ DUYỆT NGÀY HOÀN THÀNH DỰ KIẾN
1. GIAO THÔNG:

– Phát quang, bóc phong hóa: Đạt 100%

– San ủi tạo khuôn đường: Đạt 95%

– Đắp đất bờ bao K95: Đạt 65%

– Lu lèn cát K95: Đạt 65%

– Lu lèn đất K98 lớp 1: Đạt 57%

– Lu lèn đất K98 lớp 2, CPĐD loại I, CPĐD loại II, bê tông nhựa C19, bê tông nhựa C12.5: Chưa thi công

09/05/2018 09/05/2018
2. THOÁT NƯỚC MƯA, THOÁT NƯỚC THẢI:

– Chưa thi công.

   
3. M&E:

– Chưa thi công.

   
4. CÂY XANH, CẢNH QUAN
– Chưa thi công.
   

Ảnh hiện trường:

  1. HẠ TẦNG LUXCITY:
 HIỆN TRẠNG THI CÔNG TIẾN ĐỘ PHÊ DUYỆT NGÀY HOÀN THÀNH DỰ KIẾN
1. GIAO THÔNG:

– Phát quang, bóc phong hóa: Đạt 95%

– San ủi tạo khuôn đường: Đạt 95%

– Lu lèn cát K95: Đạt 85%

– Lu lèn đất K98 lớp 1: Đạt 65%

– Lu lèn đất K98 lớp 2, CPĐD loại I, CPĐD loại II, bê tông nhựa C19, bê tông nhựa C12.5: Chưa thi công

Tiến độ hoàn thiện lớp CPĐD: 23/4/2018 Tiến độ hoàn thiện lớp CPĐD: 30/04/2018

 

2. THOÁT NƯỚC MƯA, THOÁT NƯỚC THẢI:

– Chưa thi công.

   
3. M&E:

– Chưa thi công.

   
4. CÂY XANH, CẢNH QUAN

– Chưa thi công.

   

Ảnh hiện trường:

  1. ĐÀO ĐẮP SÂN GOLF:
 HIỆN TRẠNG THI CÔNG TIẾN ĐỘ PHÊ DUYỆT NGÀY HOÀN THÀNH DỰ KIẾN
1. ĐÀO ĐẮP, TẠO HÌNH:

Sân A: Đã thi công xong đào đắp và tạo hình: Đạt 95%.

Sân B: Đã đào đắp đạt 40% và tạo hình thô đạt 30%.

Ngày 20/05/2018 Ngày 20/05/2018

(nếu có nhà thầu bơm hút cát , máy móc thiết bị đầy đủ theo yêu cầu ).

2. CẦU SÂN GOLF;

– Đã thi công xong phần kết cấu 15/15 cầu sân A.

– Đang thi công chân khay, xếp đá cuội chân cầu.

Ngày 15/4/2018 Ngày 15/4/2018
3. NHÀ DỪNG CHÂN:

– Nhà dừng chân 5a: Đổ xong cột.

– Nhà dừng chân 15a: Đang thi công móng.

– Phần hoàn thiện, nội thất, ME chưa thi công.

Ngày 30/6/2018 Ngày 30/6/2018
4. M&E:

– J&J đang thi công hệ thống tưới sân A.

   
5. CÂY XANH, CẢNH QUAN

– Đang thi công cây xanh theo yêu cầu của FS.

– Đang thu gom cây về vườn ươm.

   

Ảnh hiện trường:

Thi công cảnh quan:

Thi công nhà chòi:

Thi công đường Carpath:

Thi công hệ thống thoát sân golf:

Leave a Reply

TẢI TÀI LIỆU 0904 947 866